skip to Main Content
contact@buddhistgumba.com 280 Basingstoke Road, Reading, Berkshire RG2 0HN

Notice

!! वुध्दिष्ट गुम्वा रेडिंग यू.के.को जरुरी सूचना !!*********************************** यहि, 17 November 2018 शुक्ल दशमी तिथिको दिन पालयुल परम्परा का 12 औं गद्दिधार परम पुज्यनिय क्याब्जे कर्मा कुछेन रिम्पोछे ज्यूबाट रेडिंगमा हुँन गईरेहेको Zambhala Empowerment Puja (कुवेर वा सहको पूजा) मा…

Read More
error: Content is protected !!
Back To Top