skip to Main Content
contact@buddhistgumba.com 280 Basingstoke Road, Reading, Berkshire RG2 0HN

खेनरिन्पोछे शिर लम गुरुको लेख र अनुसन्धानहरु

सम्पूर्ण म्ही चिबा म्ही थ्हेबाहरुमा छ्याजलो !!   लम् खेगी सुरुवात वारे:- मलाई शुद्ध नेपाली लेख्न आँउदैन कृपाय यहँहरुले मिलाएर हेरिदिनु होला। मैले बुझेको अनुसार हिजो तमु लम् थरीहरु भित्र पनि लम् खेगीको कार्यभार सुरुमा पैंगीहरुको खेले सम्हाल्नु भएको रहिछ।…

Read More
error: Content is protected !!
Back To Top